Algemene Informatie

Woongroep Meester de Klerkstraat is opgericht ten overstaan van mevrouw Mr. M.M. Elings van Hooydonk, Notaris te Zeist op 4 december 1997.

De woongroep werd vertegenwoordigd door mevrouw J.K.A. de Roo, mevrouw R.C. van Maanen van Geeresteyn en de heer B.A. van Rijnsoever en heeft dus eigen statuten.

De woongroep Meester de Klerkstraat is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30146572. De vereniging is lid van de L.V.G.O. (Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen ) onder nr. 128133


Het huidige bestuur:

Voorzitter:
Dhr. W. van Lith

Secretaris:
Mevr E. Janssen

Penningmeester:
Mevr. P.E. Rosbach

E-mail: woongroepzeist@gmail.com

Het bestuur wil duidelijk stellen dat in de woongroep veel mag, maar niets moet. Wat we graag van u willen zien is solidariteit en saamhorigheid tegenover uw medebewoners. Ook stellen we uiteraard uw medewerking bij het organiseren van activiteiten erg op prijs.

Wilt u meer informatie en de sfeer proeven in de woongroep, dan bent u van harte welkom op onze koffieochtend op maandag van 10 tot 11 uur op nr. 41 (Appartement “De Roos”).

Maakt u dan alstublieft via e-mail even een afspraak! woongroepzeist@gmail.com 

De woongroep kent de volgende commissies en groepen:

  • Kascommissie
  • Commissie lief en leed
  • Activiteiten commissie
  • Introductie commissie

Voor alle bewoners geldt koffiedienst volgens rooster.

Advertenties