Geschiedenis ontstaan woongroepen

Het ontstaan van woongroepen in Zeist heeft toch wel even geduurd.

Jan HeijneIn 1986 werden de eerste initiatieven genomen om dit plan te realiseren en met steun van de L.V.G.O. (landelijke vereniging groepswonen ouderen) werd een plan van aanpak gemaakt. In 1989 werd gestart met een OWOG (Over Wonen van Ouderen Gesproken) project, met een aantal bijeenkomsten. Inmiddels hadden de dames J. de Roo, M. Geensen en B. Ottenhof zitting genomen in een commissie om het plan van aanpak verder uit te werken en om samen met de gemeente Zeist te bekijken of er voor woongroepen bestaansrecht was.

Ook werd uiteraard contact gelegd bij de woningbouwverenigingen om te peilen of deze vorm van seniorenhuisvesting te bespreken is. Door de vele besprekingen en contacten die gelegd moesten worden werd al snel een bestuur samengesteld die de plannen heeft uitgewerkt voor het realiseren van een woongroep in Zeist.

In de Handelspost van 7-7-1994 werd voor het eerst melding gemaakt van de start van de tweede fase van het Koppelgebied in het centrum van Zeist, waarin voorzien was van een zelfstandig woningenproject speciaal voor ouderen.

Concreet werden de plannen toen in 1995 door woningbouwvereniging de Kombinatie aan de Meester de Klerkstraat een flatgebouw voor sociale huurwoningen werd gebouwd. Vooral de toenmalige directeur van de Kombinatie, de heer H. Bakker, heeft veel betekend voor de totstandkoming van de eerste woongroep in Zeist.

Het moge duidelijk zijn dat velen zich hebben ingezet voor het realiseren van de woongroep, met name Gemeente, woningbouwvereniging en bestuursleden van de W.v.O.Z . Zonder iemand tekort te doen kwam schrijver dezes 1 naam van begin tot einde project regelmatig tegen: Mevrouw J. de Roo.

Door toewijzing van 19 appartementen en een gezamenlijke woning voor activiteiten werd voor de nieuw te vormen woongroep een bestuur samengesteld onder de naam W.v.O.Z. (Woongroep van Ouderen Zeist).

vd Vegt en de RooDe bouw vorderde gestaag en sommige toekomstige bewoners waren zo nieuwsgierig dat zij via de ladders die er tijdens de bouw stonden naar boven klommen.

Het eerste bestuur onder voorzitterschap van de heer K. van der Vegt heeft een belangrijke bijdrage geleverd door fondsen te benaderen voor de inrichting van de gezamenlijke woning. Een belangrijke bijdrage werd ontvangen door de verkoop van postzegels voor ouderen. Ook de toekomstige bewoners hebben hun steentje bijgedragen en de basis gelegd voor een financieel gezonde en gezellige woongroep.

Allen dank die aan dit artikel hebben meegewerkt, Jaap, Janneke, Herma en Ben.

Woongroep Meester de Klerkstraat is opgericht ten overstaan van mevrouw Mr. M.M. Elings van Hooydonk, Notaris te Zeist op 4 december 1997.

De woongroep werd vertegenwoordigd door mevrouw J.K.A. de Roo, mevrouw R.C. van Maanen van Geeresteyn en de heer B.A. van Rijnsoever en heeft dus eigen statuten.

De woongroep Meester de Klerkstraat is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30146572. De vereniging is lid van de L.V.G.O. (Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen ) onder nr. 128133

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s