Met de ontwikkelingen rond het corona-virus heeft het bestuur een aantal besluiten moeten nemen:

1.
De ALV van 25 maart kan niet doorgaan.
Een nieuwe datum wordt gekozen zodra bekend is wanneer we geen risico’s meer lopen ten aanzien van onze gezondheid.

2.
Alle gezamenlijke activiteiten worden pas hervat als duidelijk is dat het coronavirus geen bedreiging meer vormt.

3.
De Roos blijf gesloten, ook als binnenkort de werkzaamheden zijn afgerond.

4.
Wij allen hebben een gevorderde leeftijd. Dat betekent dat ons afweermechanisme tegen virussen verminderd is.
ALLE LEDEN wordt daarom verzocht: Familie en/of bekenden slechts toe te laten in de eigen woning.
ALLE ASPIRANTLEDEN wordt verzocht afwezig te blijven tot het moment dat het virus geen bedreiging meer is.

Met dank voor alle medewerking en vriendelijke groet,

het bestuur van Woongroep Meester de Klerkstraat